Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13795
Titre: Літературно-письмовий твір учбового характеру «Методика взаємодії органів досудового розслідування з підрозділами державної аудиторської служби під час призначення та проведення ревізій у кримінальному проваджені»
metadata.local.vid: Інші твори наукового, науково-правктичного, навчального, навчально-методичного, довідкового та іншого характеру.
Auteur(s): Чернявський, Сергій Сергійович
Вознюк, Андрій Андрійович
Брисковська, Оксана Миколаївна
Запотоцький, Андрій Петрович
Осетрова, Олена Станіславівна
Єрмаков, Юрій Олександрович
Павленко, Сергій Олексійович
Date de publication: 29-jan-2019
URI/URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13795
Collection(s) :2019 рік

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
84997.jpg3.03 MBJPEGVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.