Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13789
Title: Розвиток фізичних якостей студентів засобами гирьового спорту у процесі самостійних занять.Development of physical qualities of students by means of kettlebell lifting training during the independent classes
metadata.local.udk: 796.88.330
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.special: Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, 24.00.02 (фізичне виховання та спорт)
metadata.local.department: Кафедра спеціальної фізичної підготовки НАВС
Other Titles: Развитие физических качеств студентов средствами гиревого спорта в процессе самостоятельных занятий
Authors: Романчук, Віктор Миколайович
Пронтенко, Костянтин Віталійович
Пронтенко, Василь Віталійович
Бойко, Дмитро Володимирович
Romanchuk, Viktor
Prontenko, Kostiantyn
Prontenko, Vasyl
Boyko, Dmitro
Keywords: фізичне виховання;фізичні якості;фізичні вправи;здоров’я;вправи з гирями;гирьовий спорт;Physical education;physical qualities;physical exercises;health;exercises with kettlebells;kettlebell lifting
Issue Date: 20-Nov-2011
Abstract: У навчально-методичному посібнику висвітлено питання, які стосуються вдосконалення чинної системи фізичного виховання студентів ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації. Запропоновано авторську програму фізичного виховання студентів, яка основана на застосуванні засобів гирьового спорту, з метою зміцнення здоров’я, підвищення працездатності студентів молодших курсів – формування загальної фізичної підготовленості та створення міцного фундаменту для розвитку професійно важливих якостей студентів старших курсів. Окремий розділ охоплює основи техніки класичних вправ, розкриває методику навчання, комплекси вправ з гирями для розвитку певних груп м’язів та фізичних якостей студентів у процесі самостійних занять.
Description: Романчук В. М., Пронтенко К. В., Пронтенко В. В., Бойко Д. В. Розвиток фізичних якостей студентів засобами гирьового спорту у процесі самостійних занять : навч.-метод. посібник. Житомир, 2012. 224 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13789
Appears in Collections:Навчальні посібники. Підручники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НМП_гирьовий спорт_2012_студенти.pdf5.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.