Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13787
Title: Організація загальної фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів з використанням засобів гирьового спорту.Organization of general physical training of cadets of higher military educational establishments by means of kettlebell lifting
metadata.local.udk: 796.88
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.special: Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, 24.00.02 (фізичне виховання та спорт)
metadata.local.department: Кафедра спеціальної фізичної підготовки НАВС
Other Titles: Организация общей физической подготовки курсантов высших военных учебных заведений с использованием средств гиревого спорта
Authors: Романчук, Віктор Миколайович
Романчук, Сергій Вікторович
Пронтенко, Костянтин Віталійович
Пронтенко, Василь Віталійович
Romanchuk, Viktor
Romanchuk, Serhiy
Prontenko, Kostiantyn
Prontenko, Vasyl
Keywords: загальна фізична підготовка,;курсант,;гирьовий спорт;general physical training,;cadet,;kettlebell lifting
Issue Date: 10-Oct-2008
Abstract: У навчально-методичному посібнику висвітлено питання, які стосуються вдосконалення чинної системи фізичної підготовки курсантів операторських спеціальностей. Визначено вплив занять з гирями на розвиток фізичних та спеціальних якостей курсантів. Запропоновано авторську програму проведення спортивно-масової роботи на молодших курсах навчання, що базується на застосуванні засобів гирьового спорту з метою формування «фундаменту» для розвитку професійно важливих якостей курсантів – майбутніх операторів. Включено розділ, який присвячений підготовці курсантів до змагань з гирьового спорту (основи техніки виконання класичних вправ, навчання, тренування).
Description: Романчук В. М., Романчук С. В., Пронтенко К. В., Пронтенко В. В. Організація загальної фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів з використанням засобів гирьового спорту : навч.-метод. посібник. Житомир, 2008. 186 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13787
Appears in Collections:Навчальні посібники. Підручники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НМП_гирьовий спорт_2008_зфп.pdf41.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.