Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13784
Title: Військове п’ятиборство. Організація та методика проведення навчально-тренувальних занять і змагань.Military Pentathlon. Organization and method training and competitions
metadata.local.udk: 796
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.special: Военное пятиборье. Организация и методика проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований
metadata.local.department: Кафедра спеціальної фізичної підготовки НАВС
Authors: Старчук, Олександр Олександрович
Пронтенко, Костянтин Віталійович
Пронтенко, Василь Віталійович
Романчук, Віктор Миколайович
Боярчук, Олександр Михайлович
Гусак, Олександр Дмитрович
Радкевич, Олег Михайлович
Грибан, Сергій Петрович
Грузін, Сергій Володимирович
Балдецький, Андрій Анатолійович
Starchuk, Oleksandr
Prontenko, Kostiantyn
Prontenko, Vasyl
Romanchuk, Viktor
Boyarchuk, Oleksandr
Gusak, Oleksandr
Radkevich, Oleg
Griban, Sergiy
Gruzin, Sergiy
Baldetskiy, Andriy
Keywords: військове п’ятиборство;тренування;змагання;спортсмен;military pentathlon;training;competition;sportsman
Issue Date: 31-May-2017
Abstract: У навчально-методичному посібнику розкрито історичні аспекти формування та розвитку військового п’ятиборства, правила та порядок організації і проведення змагань із військового п’ятиборства, основи підготовки спортсменів
Description: Військове п’ятиборство. Організація та методика проведення навчально-тренувальних занять і змагань : навч.-метод. посібник / О. О. Старчук, К. В. Пронтенко, В. В. Пронтенко [та ін.]. Житомир, 2017. 172 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13784
Appears in Collections:Навчальні посібники. Підручники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НМП_військове_пятиборство.pdf304.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.