Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13783
Title: Навчання гирьового спорту курсантів військових закладів вищої освіти.Training of cadets of higher military education institutions for kettlebell lifting
metadata.local.udk: 355.233.2:796
metadata.local.vid: Монографії, наукові звіти, аналітичні огляди.
metadata.local.special: Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я), 13.00.02 (педагогіка)
metadata.local.department: Кафедра спеціальної фізичної підготовки НАВС
Authors: Пронтенко, Костянтин Віталійович
Prontenko, Kostiantyn
Keywords: методична система навчання;фізичне виховання;гирьовий спорт;фізична підготовленість;здоров’я;методична підготовленість;інформативно значущі компоненти підготовленості;курсант;фізкультурно-оздоровчі компетентності;sportsman;methodical system of training;physical education;kettlebell lifting;physical preparedness;health;methodical preparedness;informatively significant components of preparedness;cadets;physical culture and health competencies
Issue Date: 24-Jan-2018
Abstract: Монографію присвячено проблемі вдосконалення освітнього процесу з фізичного виховання у військових закладах вищої освіти з метою формування у курсантів – майбутніх офіцерів фізкультурно-оздоровчих компетентностей для забезпечення ефективності їх майбутньої військово-професійної (бойової) діяльності, як командирів та керівників занять із фізичного виховання. Обґрунтовано концепцію і модель методичної системи навчання гирьового спорту курсантів військових закладів вищої освіти у процесі фізичного виховання, представлено чотири авторські методики: навчання техніки вправ гирьового спорту, розвитку фізичних якостей, формування морально-вольових якостей та профілактики травматизму курсантів.
Description: Пронтенко К. В. Навчання гирьового спорту курсантів військових закладів вищої освіти : монографія. Житомир, 2018. 476 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13783
Appears in Collections:Навчальні посібники. Підручники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія_Пронтенко К.В._дис..pdf3.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.