Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13771
Title: Орфографічні норми сучасної української літературної мови
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.department: Кафедра юридичного документознавства
Issue Date: 2018
Abstract: Практикум розроблений для самостійного опрацювання здобувачами вищої освіти основних правил української орфографії – системи загальноприйнятих правил, що визначають способи реалізації мови в писемній формі. Щоб при виборі тієї чи іншої орфограми (основної орфографічної одиниці) здобувач міг скористатися певним правилом (як складником системи письмових норм літературної мови), на початку кожної серії вправ наведено кілька контрольних запитань, які покликані або відновити в пам’яті певне орфографічне правило, або спонукати до повторення (вивчення) цього правила.
Description: Орфографічні норми сучасної української літературної мови: практикум / С.Д. Клименченко; Національна академія внутрішніх справ. Київ: НАВС, 2018. 22 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13771
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка.pdf518.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.