Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13767
Title: Проблематика формування особистості управлінця органів Національної поліції України.Problems of Personality Formation the Manager of the Bodies National Police of Ukraine
metadata.local.udk: 159.9:005.32:351.741(477)
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Кузьменко, І. Г.
Kuzmenko, I.
Keywords: управлінські кадри;особистість управлінця;проактивне управління;індивідуально-психологічні особливості;психологічна готовність;управлінська компетентність;managerial personnel;the formation of the manager’s personality;proactive management;individual psychological features;psychological readiness;managerial competence
Issue Date: 2018
Abstract: Окреслено питання щодо формування особистості управлінця органів Національної поліції України. Викладено проблеми готовності особистості до управлінської діяльності різного рівня. З’ясовано вплив психологічних факторів на службову діяльність підрозділів поліції. Встановлено напрями та особливості управлінської діяльності керівників поліцейських організацій. Виокремлено компоненти управлінської діяльності сучасного керівника органу Національної поліції. Проаналізовано соціально-психологічні витоки управління, методологію та структуру проактивного управління персоналом. Досліджено психологічні ресурси вдосконалення системи управління персоналом. Запропоновано психологічні засоби оптимізації взаємодії керівників з персоналом. Визначено психологічні умови побудови команди поліцейських підрозділів, лідерства та профілактики конфліктів. Розроблено психологопедагогічні та методичні засади післядипломної підготовки керівників органів Національної поліції до проактивного управління персоналом.The article outlines the issues related to the formation of the personality of the manager of the bodies of the National Police of Ukraine. The problems of personality’s readiness for management activity of various level sand the influence of psychological factors on the official activity of police units are stated. The directions and peculiarities of the management activity of the heads of police organizations are outlined. The components of the managerial activity of the currenthead of the National Police are outlined. Thesocio-psychological sources of management, methodology and structure of proactive personnel management are analyzed. It is determined that the proactive approach to the implementation of management activities in the bodies of the National Policeis optimal, sinceit is based on the idea of early warning of problems and problems in the organization as well as in the external environment.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13767
Appears in Collections:Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf381.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.