Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13748
Title: Віктимологічна проілактика злочинів проти життя та здоровя дітей.
metadata.local.udk: 343.988:[343.61-053.2/.5]
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Железняк, П. А.
Zhelezniak, P.
Keywords: діти;неповнолітні;злочин;життя та здоров’я дітей;жертва злочину;віктимологічна профілактика;заходи віктимологічної профілактики;суб’єкти віктимологічної профілактики;children;minors;crime;life and health of children;victim of crime;victimological prevention;measures of victimological prevention;subjects of victimological prevention
Issue Date: 2018
Abstract: Досліджено особливості застосування заходів віктимологічної профілактики злочинів проти життя та здоров’я дітей. Визначено види цих злочинів. Зауважено, що особливої уваги потребує аналіз злочинів, учинених спеціальним суб'єктом (батьками або особами, що їх заміняють). Необхідність дослідження жертви злочину зумовлена підвищенням ефективності профілактики конкретних злочинів та профілактики злочинності шляхом впливу на потенційного потерпілого. Схарактеризовано сучасний стан і тенденції віктимізації дітей у контексті злочинів проти життя та здоров’я. Констатировано значущість охорони життя і здоров’я неповнолітнього, а також визначено особливості кримінальної відповідальності, передбаченої за посягання на нього.In the article the features of application of measures of victimological prevention of crimes against children’s life and health are explored. The types of crimes encroaching on children’s life and health are defined. Particular attention reuires the analysis of crimes committed by a special subject (parents or persons substituting them). The need to study a victim of a crime is due to an increase in the effectiveness of the prevention of specific crimes and the prevention of crime through the impact on the potential victim. The current state and trends of victimization of children from crimes against life and health are characterized.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13748
Appears in Collections:Діяльність працівників правоохоронних органів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34.pdf551.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.