Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13743
Title: Кримінологічна характеристика учасників транснаціональних організованих злочинних угруповань економічної спрямованості.Criminological Characteristics of Personality of Transnational Organized Economic Crime Associations’ Members
metadata.local.udk: 343.973
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Полянська, В. С.
Polianska, V.
Keywords: злочинність;транснаціональна організована злочинність;транснаціональна організована економічна злочинність;організовані злочинні угруповання;особа злочинця;crime;transnational organized crime;transnational organized economic crime;organized crime associations;personality of criminal
Issue Date: 2018
Abstract: Розглянуто кримінологічну характеристику особи членів транснаціональних організованих злочинних угруповань економічної спрямованості. Визначено, що кримінологічна характеристика учасників транснаціональних злочинних угруповань спрямована на виявлення та систематизацію даних про особистісні риси та рольовий статус членів цих угруповань з метою пізнання особливостей механізму формування і функціонування таких злочинних об’єднань. Установлено, що лідерам й активним учасникам транснаціональних організованих злочинних угруповань економічної спрямованості притаманні такі характеристики: здебільшого це особи чоловічої статі, старші, порівняно із загальнокримінальними злочинцями, за віком, які часто не мають кримінального минулого, наділені високим соціальним статусом, мають належний освітній та інтелектуальний рівні, рівень професійної підготовки, знання в галузі інформаційних технологій, економіки, фінансів, міжнародної торгівлі, досвід зарубіжних поїздок, широке коло спілкування, розвинені комунікативні здібності, володіють однією або кількома іноземними мовами. Зазначено, що учасники транснаціонального злочинного угруповання можуть бути громадянами різних держав. Констатовано, що до складу транснаціональних злочинних угруповань економічної спрямованості можуть входити колишні та чинні працівники органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема депутати різних рівнів, правоохоронці, судді, митники, прикордонники, працівники фінансово-кредитних установ, особи, що надають посередницькі, страхові й інші послуги, адвокати, юристи.This article is concerning on research of persons of transnational organized economic crime associations’ members. It is specified that criminological characteristics of transnational crime associationsʼ members is aimed at defining and systematization of data on their personal qualities and role status with the purpose of determination of peculiarities of these associations' forming and functioning mechanisms. It is ascertained that transnational organized economic crime associations' leaders and active members are usually males, having older age (in comparison with usual criminals), frequently without previous criminal past, higher social status, appropriate educational and intellectual level, relevant professional training, knowledge and expertise in the field of informational technologies, economics, finance, international trading, foreign trips experience, wide circle of contacts, good communication and skills, able to speak one or more foreign languages. It is stated that transnational crime associationsʼ members could be citizens of different states. It is noted that former and current state and local government servants, deputies of different levels, law enforcement officers, judges, customs officers, border guards officers, lending and financial institutions officials, lawyers, intermediary and insurance service providers could be transnational organized economic crime associationsʼ members.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13743
Appears in Collections:Протидія злочинності: проблеми теорії та практики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29.pdf541.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.