Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1371
Title: Гарантування вкладів фізичних осіб: проблемні питання. Deposit Guarantee of Individuals: the Problem Issues
metadata.local.udk: 347.759
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Other Titles: Гарантирование вкладов физических лиц: проблемные вопросы
Authors: Федосєєва, Т. Р.
Fedosieiеvа, Т.
Keywords: вкладник, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб,;нікчемний правочин, гарантування вкладу, договір банківського вкладу.;вкладчик, Фонд гарантирования вкладов физических лиц,;ничтожная сделка, гарантирование вклада, договор банковского вклада.;investor, Fund Deposit Guarantee of individuals, worthless transaction,;guarantee deposit, bank deposit contract.
Issue Date: 2016
Abstract: Досліджено особливості процедури гарантування вкладів фізичних осіб. Проаналізовано проблеми правового врегулювання та правозастосування у сфері реалізації прав вкладників на відшкодування гарантованої суми коштів за вкладом. Розглянуто питання нікчемності правочину (договору) банківського вкладу. Вивчено судову практику, відмінності в застосуванні судами норм Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а також зарубіжний досвід у цій сфері.Исследованы особенности процедуры гарантирования вкладов физических лиц. Проанализированы проблемы правового регулирования и правоприменения в сфере реализации прав вкладчиков на возмещение гарантированной суммы средств за вкладом. Рассмотрен вопрос ничтожности сделки (договора) банковского вклада. Изучены судебная практика, отличия в применении судами норм Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», а также зарубежный опыт в этой сфере.The question of procedure of deposit guarantee of individuals is investigated in the scientific article.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1371
Appears in Collections:Законодавче врегулювання правозастосування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28.pdfукр211.89 kBAdobe PDFView/Open
28 (1).pdfрос145.19 kBAdobe PDFView/Open
28 (2).pdfангл148.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.