Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1318
Title: Проблеми легалізації в Україні приватної детективної діяльності та започаткування спеціальної підготовки її суб’єктів.The Problems of Legalization in Ukraine the Occupation of Private Detective and Launching the Special Training of its Subjects
metadata.local.udk: 351.74-057.13(477)
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Other Titles: Проблемы легализации в Украине частной детективной деятельности и введения специальной подготовки ее субъектов
Authors: Підюков, П. П.
Калиновський, О. В.
Pidiukov, P.
Kalynovskyi, O.
Keywords: приватний детектив, приватна детективна (розшукова) діяльність,;конфіденційна інформація, детективні функції, детективні послуги, спеціальна підготовка приватних детективів.;частный детектив, частная детективная (розыскная) деятельность, конфиденциальная информация,;детективные функции, детективные услуги, специальная подготовка частных детективов.;private investigator, private detective (detective) activities, confidential information,;detective function, detective services, special training of private detectives.
Issue Date: 2016
Abstract: Висвітлено історичні та практичні аспекти започаткування у світовій правоохоронній практиці приватної детективної розшукової діяльності. Аргументовано необхідність її легалізації в Україні та підготовки кадрів приватних детективів у системі вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ зі специфічними умовами навчання, зокрема в Національній академії внутрішніх справ.Освещены исторические и практические аспекты создания в мировой правоохранительной практике частной детективной розыскной деятельности. Аргументирована необходимость ее легализации в Украине и подготовки кадров частных детективов в системе высших учебных заведений Министерства внутренних дел со специфическими условиями обучения, в частности в Национальной академии внутренних дел.The article points out that today both private individuals and public authorities or institutions actively use the services which are provided by private detective bureaus or agencies.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1318
Appears in Collections:Теоретичні та історичні аспекти правознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdfукр216.15 kBAdobe PDFView/Open
15 (1).pdfрос149.01 kBAdobe PDFView/Open
15 (2).pdfангл153.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.