Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1285
Title: Міжнародний досвід запровадження системи заходів антикорупційної спрямованості.International Experience of Anti-Corruption Measures Implementation
metadata.local.udk: 341.4:343.352
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Other Titles: Международный опыт введения системы мер антикоррупционной направленности
Authors: Трепак, Віктор Миколайович
Trepak, Victor
Keywords: корупція; антикорупційна діяльність;;стратегія; міжнародний досвід.;коррупция; антикоррупционная деятельность;;стратегия; международный опыт;corruption; anti-corruption activities;;strategy; international experience.
Issue Date: 2015
Abstract: Досліджено міжнародний досвід протидії корупції в державах, у яких вдало організована антикорупційна діяльність дала змогу досягнути вагомих результатів. Проаналізовано основні моделі антикорупційної діяльності й визначено фактори, що перешкоджають мінімізації рівня корупції.Исследован международный опыт противодействия коррупции в государствах, в которых успешно организованная антикоррупционная деятельность позволила достичь весомых результатов. Проанализированы основные модели антикоррупционной деятельности и определены факторы, мешающие минимизации уровня коррупции.The article studies the international experience of combating corruption in countries with well organized anti-corruption mechanisms and achieved significant results. The basic models of anti-corruption activities have been analyzed and main factors of corruption minimizing have been determined.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1285
Appears in Collections:Міжнародний досвід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdfукр261.64 kBAdobe PDFView/Open
20 (1).pdfрос165.22 kBAdobe PDFView/Open
20 (2).pdfангл170.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.