Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1280
Title: Класифікація злочинів, пов’язаних зі знищенням, підробкою або зміною номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.Classification of Crimes Related to the Destruction, Forgery or Replacement of the Vehicle Assemblies and Units
metadata.local.udk: 343.228
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Other Titles: Классификация преступлений, связанных с уничтожением, подделкой или изменением номеров узлов и агрегатов транспортного средства
Authors: Бондаренко, Віталій Вікторович
Bondarenko, Vitalii
Keywords: класифікація; знищення; підробка;;номер; транспортний засіб.;классификация; уничтожение; подделка;;номер; транспортное средство.;classification; destruction; falsification;;the number; the vehicle.
Issue Date: 2015
Abstract: Здійснено аналіз злочинів, пов’язаних зі знищенням, підробкою або зміною номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу. Доведено, що ці злочини вчиняють в умовах неочевидності, вони мають груповий характер, з огляду на що процесуальним шляхом складно виявити обставини їх учинення та свідків. Обґрунтовано необхідність взаємодії всіх учасників досудового слідства щодо протидії зазначеній протиправній діяльності.Осуществлен анализ преступлений, связанных с уничтожением, подделкой или изменением номеров узлов и агрегатов транспортного средства. Доказано, что данные преступления совершаются в условиях неочевидности, носят групповой характер, в силу чего процессуальным путем сложно выявить обстоятельства их совершения и свидетелей. Обоснована необходимость взаимодействия всех участников досудебного следствия по противодействию указанной противоправной деятельности.This article discusses some aspects of the classification of crimes involving destruction, falsification or change of parts and units of the vehicle.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1280
Appears in Collections:Боротьба зі злочинністю: проблеми теорії та практики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdfукр260.53 kBAdobe PDFView/Open
7 (1).pdfрос177.88 kBAdobe PDFView/Open
7 (2).pdfангл150.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.