Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/125
Title: Перспективи функціонування державного бюро розслідувань як суб’єкта боротьби з організованою злочинністю.Prospectives of State Bureau of Investigations Functioning as a Subject of Organized Crime Combating
metadata.local.udk: 354.89:351.745.7
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Other Titles: Перспективы функционирования Государственного бюро расследований как субъекта борьбы с организованной преступностью
Authors: Цюприк, Ігор Володимирович
Keywords: Державне бюро розслідувань; організована злочинність; корупція; оперативно-розшукова діяльність;Національне антикорупційне бюро; досудове розслідування.;Государственное бюро расследований; организованная преступность; коррупция;оперативно-розыскная деятельность; Национальное антикоррупционное бюро; досудебное расследование.;State Bureau of Investigation; organized crime; corruption; Operational Activities;;the National Anti-Corruption Bureau; prejudicial inquiry.
Issue Date: 2016
Abstract: Визначено місце в правоохоронній системі України новоствореного Державного бюро розслідувань (ДБР) як центрального органу виконавчої влади, що здійснює протидію організованій злочинності. Акцентовано на ролі ДБР у ліквідації економічних передумов діяльності організованих злочинних груп і злочинних організацій.Определено место в правоохранительной системе Украины Государственного бюро расследований (ГБР) как центрального органа исполнительной власти, осуществляющего противодействие организованной преступности. Акцентирована роль ГБР в ликвидации экономических основ деятельности организованных преступных групп и преступных организаций.Given the state of the legal system of Ukraine and international experience in the place of the newly established State Bureau of Investigation in the judicial system of the state as a central executive body that carries countering organized crime. It is noted on the site and SBR role in the elimination of economic basis of organized criminal groups and criminal organizations.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/125
Appears in Collections:Боротьба зі злочинністю: теорія та практика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16 (1).pdfRus134.51 kBAdobe PDFView/Open
16.pdfUkr245.79 kBAdobe PDFView/Open
16 (2).pdfEng183.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.