Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1100
Title: Науковий твір «Методика розслідування злочинів, пов’язаних із знищенням, підробкою або заміною номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу», Свідоцтво № 51174
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Чернявський, Сергій Сергійович
Брисковська, Оксана Миколаївна
Татаров, Олег Юрійович
Весельский, Віктор Казимирович
Вознюк, Андрій Андрійович
Осауленко, Олег Анатолійович
Алєксєєва-Процюк, Діана Олександрівна
Атаманчук, Володимир Миколайович
Issue Date: 9-Sep-2013
Abstract: Запропонована методика ґрунтується на поглибленому дослідженні кількісних та якісних характеристик відповідних злочинів, системному опрацюванні законодавчих та інших нормативно-правових актів, узагальнених матеріалах практичної діяльності правоохоронних органів в умовах реалізації нового КПК України, враховує досвід інших країн та міжнародні стандарти.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1100
Appears in Collections:2013 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
51174 (1).pdf111.91 kBAdobe PDFView/Open
51174.pdf111.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.