Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/10959
Title: Характерні риси та форми проявів корупції в Україні
metadata.local.udk: 343.97
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
Authors: Тимошенко, Віра Іванівна
Tymoshenko, Vira
Keywords: корупція;хабарництво;непотизм;лобізм;фаворитизм
Issue Date: 2018
Abstract: Розглядаються найбільш поширені форми корупції в Україні, а саме: хабарництво, лобізм, фаворитизм, кронізм, протекціонізм, непотизм. Наголошується на небезпеці непотизму у науці.
Description: Тимошенко В.І. Характерні риси та форми проявів корупції в Україні // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст] : матеріали ІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 7 груд. 2018 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – Ч. 1. – С.156-159.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/10959
Appears in Collections:Роботи працівників відділення організації науково-дослідної роботи перемінного складуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.