Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1051
Titre: Науковий твір «Методика психологічного супроводження оперативно-розшукової діяльності в органах внутрішніх справ України» Свідоцтво № 41007
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Auteur(s): Ірхін, Юрій Борисович
Date de publication: 17-nov-2011
Résumé: Метою даної методики є дослідження психологічного супроводження оперативно-розшукової діяльності – це самостійний напрямок роботи практичних психологів органів внутрішніх справ (або залучених фахівців-психологів), який передбачає практичне застосування спеціальних психологічних знань і технологій в оперативно-розшуковій діяльності та формування особливої професійно-психологічної підготовленості працівників оперативних підрозділів до здійснення оперативно-розшукових заходів
URI/URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1051
Collection(s) :2011 рік

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
41007.pdf10.03 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir
41007 (1).pdf119.4 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.