Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1051
Título : Науковий твір «Методика психологічного супроводження оперативно-розшукової діяльності в органах внутрішніх справ України» Свідоцтво № 41007
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Autor : Ірхін, Юрій Борисович
Fecha de publicación : 17-nov-2011
Resumen : Метою даної методики є дослідження психологічного супроводження оперативно-розшукової діяльності – це самостійний напрямок роботи практичних психологів органів внутрішніх справ (або залучених фахівців-психологів), який передбачає практичне застосування спеціальних психологічних знань і технологій в оперативно-розшуковій діяльності та формування особливої професійно-психологічної підготовленості працівників оперативних підрозділів до здійснення оперативно-розшукових заходів
URI : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1051
Aparece en las colecciones: 2011 рік

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
41007.pdf10.03 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir
41007 (1).pdf119.4 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.