Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/10168
Title: Розслідування умисних вбивств, учинених при перевищенні меж необхідної оборони Investigation of intentional homicide committed with use of excessive force in self-defence
metadata.local.udk: 343.98:343.6111:343.228
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
metadata.local.special: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Other Titles: Расследование умышленных убийств, совершенных при превышении пределов необходимой обороны
Authors: Груздь, Олександр Іванович
Hruzd, Oleksandr
Keywords: вбивство;необхідна оборона;убийство;необходимая оборона;homicide;self-defence
Issue Date: Dec-2018
Abstract: У дисертації сформульовано теоретичні положення та практичні рекомендації щодо розслідування умисних вбивств, учинених при перевищенні меж необхідної оборони. Здійснено криміналістичну характеристику злочину відповідно до її складових: способу вчинення злочину, обстановки та слідової картини, особи злочинця і потерпілого. Визначено кореляційні зв’язки між цими складовими. З’ясовано обставини, що підлягають встановленню, сформовано типові слідчі ситуації та алгоритми дій у їх межах на початковому етапі розслідування. Окреслено тактику слідчих (розшукових) дій на підставі поділу їх на вербальні, невербальні та змішані. В диссертации сформулированы теоретические положения и практические рекомендации по расследованию умышленных убийств, совершенных при превышении пределов необходимой обороны. Thesis presents theoretical basis and practical recommendations for investigation of intentional homicide committed with use of excessive force in self-defence. Criminalistic characteristics of crime are presented with account of its components: modus operandi, crime environment and trace profile, victim’s and criminal’s identity; relevant correlative relationship are defined. Author presents circumstances subject to identification, typical investigative scenarios at the initial investigation stage. Tactics of investigative actions are outlined and separated into verbal, non-verbal and mixed.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/10168
Appears in Collections:12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dis_hruzd.pdf3.48 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_hruzd_shumeiko.pdf1.63 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_hruzd_tishchenko.pdf2.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.