Browsing by Author Тюріна, Оксана Володимирівна

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2017-12-22Науковий твір «Мультимедійний навчальний посібник «Правові системи сучасності», Свідоцтво № 75534Завальний, Андрій Миколайович; Тюріна, Оксана Володимирівна; Кривицький, Юрій Віталійович; Підвисоцький, Валерій Валентинович
2017-06-02ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВАТюріна, Оксана Володимирівна
2017-03-23ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ІСЛАМСЬКИХ КРАЇНТюріна, Оксана Володимирівна
2012Основи права Європейського Союзу.Fundamentals of the European UnionТюріна, Оксана Володимирівна; Tiurina, Oksana
2015Перспективи розвитку порівняльного правознавства. Some aspects of policy directions comparative lawТюріна, Оксана Володимирівна
2016-11-17ПРАВА І СВОБОДИ ОСОБИ В ІСЛАМСЬКОМУ ПРАВІ: ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОХОРОНИТюріна, Оксана Володимирівна
2015-11-17ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКАТюріна, Оксана Володимирівна
2015-11-17ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКАТюріна, Оксана Володимирівна
2017-04-21ПРИНЦИПИ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК НОРМАТИВНИЙ ОРІЄНТИР РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИТюріна, Оксана Володимирівна
2017-04-24Програмний продукт "Мультимедійний навчальний посібник "Теорія держави та права" №71557Білозьоров, Євген Вікторович; Власенко, Валерій Павлович; Завальний, Андрій Миколайович; Заяць, Наталія Володимирівна; Колодій, Олексій Анатолійович; Кривицький, Юрій Віталійович; Лазнюк, Наталія Василівна; Осауленко, Андрій Олександрович; Пендюра, Максим Миколайович; Пікуля, Тетяна Олександрівна; Старицька, Ольга Олексіївна; Тихоиров, Денис Олександрович; Тихомиров, Олександр Деонисович; Тюріна, Оксана Володимирівна; Харченко, Наталія Петрівна; Підвисоцький, Валерій Валентинович
2015Сучасні національні правові системи. Modern national law systems : educational manualТюріна, Оксана Володимирівна; Tiurina, Oksana
2006Сучасні системи судових і правоохоронних органів (порівняльно-правова характеристика).Modern systems of judicial and law enforcement agencies (comparative legal characteristic)Тюріна, Оксана Володимирівна; Tiurina, Oksana
2017Теорія держави та права.Theory of state and lawБілозьоров, Євген Вікторович; Bilozorov, Y.; Власенко, Валерій Павлович; Vlasenko, V.; Горова, Оксана Борисівна; Horova, O.; Завальний, Андрій Миколайович; Zavalnyi, A.; Заяць, Наталія Володимирівна; Zaiats, N.; Колодій, Олексій Анатолійович; Kolodii, O.; Кривицький, Юрій Віталійович; Kryvytskyi, Y.; Лазнюк, Наталія Василівна; Lazniuk, N.; Максименко, Юлія Євгенівна; Maksymenko, Y.; Мінченко, Ольга Василівна; Minchenko, O.; Осауленко, Андрій Олександрович; Osaulenko, A.; Пендюра, Максим Миколайович; Pendiura, M.; Пікуля, Тетяна Олександрівна; Pikulia, T.; Старицька, Ольга Олексіївна; Starytska, O.; Тихомиров, Денис Олександрович; Tykhomyrov, D.; Тюріна, Оксана Володимирівна; Tiurina, O.; Харченко, Наталія Петрівна; Kharchenko, N.
2018Теорія держави та права.Theory of state and lawБілозьоров, Євген Вікторович; Bilozorov, Yevhen; Тихомиров, Денис Олександрович; Tykhomyrov, Denys; Сербіна, Наталія Олександрівна; Serbina, Nataliia; Старицька, Ольга Олексіївна; Starytska, Olha; Пікуля, Тетяна Олександрівна; Pikulia, Tetiana; Заяць, Наталія Володимирівна; Zaiats, Nataliia; Кривицький, Юрій Віталійович; Kryvytskyi, Yurii; Лазнюк, Наталія Василівна; Lazniuk, Nataliia; Мозоль, Наталії Іванівна; Mozol, Nataliia; Харченко, Наталія Петрівна; Kharchenko, Nataliia; Максименко, Юлія Євгенівна; Maksymenko, Yuliia; Мінченко, Ольга Василівна; Minchenko, Olha; Осауленко, Андрій Олександрович; Osaulenko, Andrii; Назаренко, Ольга Анатоліївна; Nazarenko, Olha; Завальний, Андрій Миколайович; Zavalnyi, Andrii; Власенко, Валерій Павлович; Vlasenko, Valerii; Пендюра, Максим Миколайович; Pendiura, Maksym; Тюріна, Оксана Володимирівна; Tiurina, Oksana
2018-04-12ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ПРАВООХОРОНЦІВТюріна, Оксана Володимирівна
2018-03-22ЮРИДИЧНІ ТЕРМІНИ І НОРМАТИВНІ ДЕФІНІЦІЇ У ЗАКОНОДАВСТВІ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКАТюріна, Оксана Володимирівна